rhy.fi
Etusivu

SAARIKYLÄN METSÄSTÄJÄT R.y PÖYTÄKIRJA 17.8.2019

 

PÖYTÄKIRJA SAARIKYLÄN METSÄSTÄJÄT R.y:N KESÄKOKOUKSESTA SEURAN METSÄSTYSMAJALLA

17.8.2019

Paikalla: 14 metsästysyhdistyksen jäsentä

1 § Kokouksen avaaminen

 

Puheenjohtaja Marko Tauriainen avasi kokouksen klo 12.19

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden

 

valinta

Marko Tauriainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin Ale Seppänen.

Matti Kotola ja Reijo Kela valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja he toimivat myös

ääntenlaskijoina.

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 

5 § Pienriistan metsästys

 

Keskusteltiin metsästyksestä seuran alueilla metsästyskaudella 2019 - 2020.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitykset:

Rajoituksia ja rauhoituksia ei aseteta kanalintujahtiin.

Pienpetopyynnin SM kisaan annetaan seuran alueita käyttöön.

Ulkopuolisille ei myydä metsästyslupia.

Seuran jäsen voi käyttää yhtä vierastaan metsällä veloituksetta, tällöin vieraan on oltava

”huutoetäisyydellä” isännästä

Karhunmetsästys sallitaan vain seuran jäsenille, ei vieraita mukaan.

 

6 § Hirvenmetsästys, säännöt

 

Hirvenmetsästyksen linjaukset hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa:

Lupia on käytössä 5 + 3.

Nuorten koirien kehitys turvataan sallimalla ”vanhoille” koirille vain

yksi kaato, jonka jälkeen k.o. koira on reservissä mahdollisia erikoistilanteita varten.

Hirvenkaatomahdollisuuksia ensikertalaisille tarjotaan siirtyvissä tilanteissa, joissa haukulle ei

mennä hirven lähestyessä passitusta. Tämä on myös turvallisuuskysymys.

Hirvijahdin aloituspalaveri 11.10. klo 18.00 Tussarissa.

 

Suositellaan kaikille Koiratutkaohjelmiston hankkimista.

Hirvenmetsästyksen johtajana toimii Ale Seppänen. Ensimmäisenä varajohtajana Matti

Kotola. Muut varajohtajat viimevuotiseen tapaan.

Hirviporukka hoitaa tervolantien viitoituksen.

Perhejahti toisen hirvenmetsästysviikon lauantaina.

Hirvipeijaiset pidetään perinteisesti kekrinä. Tarjoilut hoidetaan ostopalveluna

 

7 § Muut asiat

 

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti sakkomaksun määräämisestä seuran alueella

tavatulle luvattomalle metsästäjälle. Maksu luvattomasta metsästyksestä on 200 € josta

ilmoittajalle 100 €

Seuran tiedotuskanavana pidetään yhdistyksen nettisivuja. Hirviporukka viestii Whats up

sovelluksella, toista Whats up ryhmää ei katsottu tarpeelliseksi perustaa.

 

8 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.00

 

Puheenjohtaja Sihteeri

 

Marko Tauriainen Ale Seppänen

 

Pöytäkirjan tarkastajat

Suomussalmella . . 2019

 

Matti Kotola Reijo Kela

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua